1. Kosárhasználat

Amennyiben vásárolni kíván, válassza ki a megfelelő termék kategóriát, majd a kiválasztott termék képére kattintva eljutunk a termék részletes ismertetőjéhez és a rendelési felülethez. Ha meg akarjuk rendelni a terméket, meg kell adnunk a kívánt mennyiséget, utána pedig megnyomnunk a "Kosárba" gombot.  Ezzel a kívánt termék bekerül a kosárba és megjelenik egy ablak a termék kosárba került felirattal. Az újabb termékek kiválasztásához a "Vásárlás folytatása" gombra kell kattintani. Amennyiben további termékeket nem kíván vásárolni, akkor a "Fizetés" feliratra kell klikkelnie. Ezután megjelenik a "Kosár tartalmát" felsoroló ablak. Ekkor még kivehet és betehet a kosárba tett termékek közül. Ha egyetért a megvásárolni kívánt termékekkel, kattintson a "Tovább a fizetéshez" gombra, ha folytatni szeretné a vásárlását, kattintson a "Vásárlás folytatása" gombra.

2. Szállítási cím

Amennyiben a szállítási cím, megegyezik a szállítási adatokkal jelölje ki az alapértelmezett szállítási címet. Ha nem egyezik meg a számlázási adatokkal kérem jelölje ki a "Kérjük, használjon másik számlázási címet"-re. Egyébként kattintson a "Tovább a fizetéshez" gombra".

4. Szállítási módok

Termék átvételének módozata:
Házhoz szállítás

A szállítás költsége Magyarországon belül 990 Ft, külföldre 2 000 Ft, mely tartalmazza a postai kiszállítást, valamint a csomagolás költségét.

Külföldi kiszállítás az alábbi országokba lehetséges:
• Ausztria
• Egyesült Királyság
• Írország
• Németország
• Szlovákia

Sikertelen kézbesítés:
Az ön hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Megrendelőt terhelik.

Szállítási határidő:
Amennyiben az ön által megrendelt termékből van készleten, a megrendelést követő 5 munkanapon belül elküldjük önnek. Raktáron nem lévő termékek esetén hosszabb szállítási idő lehet, ezért kérjük szíves türelmüket. ( kb 14 nap)

5. Fizetési módok

Megrendelés után 3 nappal előre utalással. (Későbbi utalás esetén egyeztetés szükséges)
Termékeinket a Magyar Posta Zrt. illetve a Foxpost csomagküldő társaság segítségével juttatjuk el a Megrendelőhöz. A csomagolás költségei és a postaköltség díja Önt, mint Megrendelőt terheli. Ezeket, a megrendelés után kapott automatikus e-mail beérkezése után legkésőbb 3 nappal a megadott számlaszámra tudja a Megrendelő elutalni. Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, értesítést hagy az szállítási címen. A küldeményt ezután az értesítésen megjelölt postahivatalban, az ott feltüntetett határidőn belül megadott nyitvatartási idő alatt lehet átvenni. A postázási költségek aktuális díjszabása a www.posta.hu internetes oldalon a találhatók.
https://www.posta.hu/dijszabasok
http://www.foxpost.hu/tag/hazhoz-szallitas/

Az Eladó köteles a Megrendelő által a megrendelésben kiválasztott termékeket azon megjelölt szállítási címre, az ott kiválasztott módon eljuttatni, átadni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó köteles haladéktalanul E-mail, levélposta, vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Megrendelővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a postai kézbesítő nem jogosult a termék kicsomagolását elvégezni és sem köteles jegyzőkönyvet felvenni, amennyiben hiányosnak tartja a csomagot, a kibontást követően. Amennyiben a csomagot hiányosan kapta meg, úgy telefonon vagy e-mailben értesítsen bennünket, amelyről jegyzőkönyvet veszünk fel. Sérült csomagot ne vegye át! Ebben az esetben jelezze a futárnál, hogy a csomagot a sérülés miatt nem veszi át.

6. Rendelés feladása

Ezen az oldalon láthatja a megrendelt termékek nevét, cikkszámát, árát, mennyiségét. Itt áttekintheti a megadott adatokat és jóváhagyhatja a rendelését. Lehetősége van üzenetet hagyni a rendelése mellett.

Az Ön megrendelését maximum 48 órán belül visszaigazoljuk. Amennyiben nem kapott visszaigazoló e-mailt, kérjük jelezze a design@livuska.hu e-mail címen!

Amennyiben az adatok hibásan kerülnek felvitelre, lehetőség van ezek javítására.

7. Rendelés jóváhagyása

A rendelés véglegesítése után a rendszerünk automata e-mailt küld a Megrendelő részére, melyben minden utaláshoz szükséges információt megkap.

8. Vásárlástól való elállás, visszavásárlás:

Ezen igényét kérjük írásban megtenni a design@livuska.hu címen, "Vásárlástól való elállás" tárgy megjelöléssel. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek a vásárlót terhelik.

Feltételek:
• a csomag átvételét követő 14 munkanapon belül érvényesíthető
• a termék eredeti, sértetlen állapotában történő visszajuttatása
• a termék használata során nem keletkezett külsérelmi nyom, mely a továbbértékesítést az eredeti áron nem teszi lehetővé
A fenti feltételek együttes megléte esetén áll módunkban a termék árának 100%-os megtérítésére.

Az árucikk cseréje: Ha a megrendelt árucikk hibás, illetve nem a rendelésében szereplő terméket kapta, akkor azt díjmentesen kicseréljük, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát visszatérítjük a visszaküldés költségével együtt. Az ilyen jellegű hibát a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül írásban jelezze nekünk.

A visszaigazolás elektronikus úton 48 órán belül történik. A szerződéskötés magyar nyelven történik és nem kerül iktatásra. A visszaigazoláson szerepel a termék ára és a felszámított szállítási költség összege.

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó.

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
• olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére készült;
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cégnév: Tóth Livia EV.
Székhely postai címe: 3300 Eger, Cecey Éva u. 51.
Nyilvántartásba vevő szerv: Egri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám: 50480878
Adószám: 67607549-1-30
Statisztikai számjel: 67607549-4778-231-10
Tel.: +36 20 416 8840
E-mail címe: design@livuska.hu

Főtevékenysége: 477801 - Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelem
Tevékenység(ek):
• 477701 - Óra-, ékszer-kiskereskedelem
• 479102 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 3
..............................................................................
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4
..............................................................................
..............................................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 5
..............................................................................
A fogyasztó(k) neve:
..............................................................................
A fogyasztó(k) címe:
..............................................................................
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
..............................................................................
Kelt: ..............

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
5 A megfelelő jelölendő

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

9.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Livuska-Design hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Livuska-Design vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Fontos azonban az üvegből készült ékszerek használati útmutatóját (minden ékszerhez mellékelve) elolvasni, mely tartalmazza a tisztítás stb leírását. Leejtett, és ezáltal tönkre ment, illetve nem rendeltetés szerű használatból eredő kár esetén a vevői reklamációt elfogadni nem áll módunkban.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a hatályos Ptk. alapján a Livuska-Design jótállásra köteles.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10. Panaszkezelés, vitarendezés, ügyfélszolgálat

Panaszaival és vitarendezés érdekében ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat, ahol mindent elkövetünk azért, hogy a problémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük: design@livuska.hu

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Cégnév: Tóth Livia EV.
Székhely postai címe: 3300 Eger, Cecey Éva u. 51.
Adószám: 67607549-1-30
Nyilvántartásba vevő szerv: Egri Törvényszék Cégbírósága
Kapcsolattartó neve: Tóth Livia
Tel.: +36 20 416 8840
E-mail címe: design@livuska.hu
Ügyfélszolgálati idő: hétfőtől - péntekig 9:00 és 17:00 között.

Panaszaival és vitarendezés érdekében ügyfélszolgálatunkhoz is fordulhat, ahol mindent elkövetünk azért, hogy a problémákat megoldjuk és a vitás kérdéseket rendezzük. Vállalkozásunk békéltető testületi eljárásban is együttműködik. A Békéltetői Testülettel kapcsolatos információk ide kattintva tekinthetők meg (pdf formátumban), elérhetőség:

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el, így esetleges panaszaival a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Elérhetőségeket itt találhatnak: jarasinfo.gov.hu.

ODR Link

Ha Ön az Európai Unió területén belül él, bármely jogvitát az Európai Online Vitarendezési platform (European Online Dispute Resolution, „ODR”) hatáskörébe utalhat a következő hivatkozás segítségével: http://ec.europa.eu/odr. Az ODR platform egy webalapú felület, amelynek célja segítséget nyújtani azon fogyasztók számára, akik online terméket vagy szolgáltatást vásároltak. Független alternatív vitarendezési szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosít, amelyet Ön rendszerint ingyenesen vehet igénybe. A Livuska-Design saját hatáskörében dönthet arról, hogy hozzájárul-e vagy sem a panasz ODR platformon keresztül történő rendezéséhez.
A Livuska-Design e-mail címe, amelyet az ODR platformon történő panaszbenyújtás esetén feltüntethet, a következő: design@livuska.hu

Webtárhely szolgáltató adatai:
domain-tarhely.net (üzemeltető: EVOLUTIONET Kft.)

Székhely/Levelezési cím: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
E-mail cím: info@domain-tarhely.net
Telefonszám: +36 30 503 1929
Weboldal: www.domain-tarhely.net

 

11. Adatvédelem

A Livuska-Design adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Szabályzat célja

A Livuska-Design számára kiemelt fontosságú az Ön adatainak védelme. A jelen irányelv meghatározza a Livuska-Design által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A honlap használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

A jelen Szabályzat célja az is, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadság jogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A weblapot, webáruházat használva ezen adatvédelmi szabályzat feltételeit elfogadja, és engedélyezi számunkra adatai használatát az itt leírtak alapján.

Fogalmak

Jelen szabályzatban használt fogalmak meghatározása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Infotv.) összhangban az alábbiak:

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: A Livuska-Design (székhelye: 3300 Eger, Cecey Éva u. 51.);

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a www.livuska.hu weblapján és webáruházában (http://www.livuska.hu) a szolgáltatásokat igénybe veszi.

A kezelt Személyes adatok köre

A szolgáltatásaink nem kívánnak semmilyen regisztrációt, így lehetővé válik, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa weboldalunkat, webáruházunkat.

Azonban webshopban történő vásárlás esetén bizonyos mezők adatainak (név, szállítási cím…) megadása elengedhetetlen a gördülékeny kiszállításhoz. Az önkéntesen megadott személyes adatok teszik lehetővé a webshop használatát.

A Livuska-Design az elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vevő hozzájárulása alapján, és kizárólag a vásárláshoz kötötten használja fel.

A Livuska-Design vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása valamit a felhasználók aktivitásáról gyűjtött összesített adatok, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Webáruház és weboldal használata esetén

A felhasználó döntése alapján megadható adatok:
• vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím,
• a felhasználó által megrendeléskor vásárolt termék/termékek megnevezése,
• a felhasználó által megadott cégnév, szállítási és számlázási cím,
• a felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód,
• a felhasználó vásárlásainak tételösszege.

A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatok:
• a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket a Livuska-Design rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Livuska-Design fér hozzá.

Testre szabott kiszolgálás, Cookie-k alkalmazása,

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weblap cookiek segítségével különbözteti meg önt a weblap többi felhasználójától. A cookie olyan kis méretű fájl, amely a weblap oldalaival együtt kerül elküldésre, és amelyet az ön webböngészője a számítógép merevlemezén tárol. Ha a cookie mentésre került, a benne szereplő információkat vissza lehet küldeni a kiszolgálóhoz amikor ön legközelebb a weblapra látogat. Ez segít bennünket, hogy a weboldalunk böngészése közben minél magasabb felhasználói élményt nyújtsunk, valamint a segítségével javíthatjuk a weblapot. A munkamenet cookiek segítségével nyomon tudjuk követni, hogy egy adott látogatás alkalmával a weblap mely részeit tekintette már meg.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Nem használunk olyan egyéb, nyomon követést szolgáló cookiekat, amelyek segítségével nyomon tudnánk követni, hogy a hálózatunkon belül meglátogatott-e egyéb weblapokat is.

A cookiek engedélyezéséről, tiltásáról és törléséről a web böngészője súgó funkciójában található utasításokban olvashat bővebben.

Google analitika

A weboldalon a Google elhelyezett egy cookiet, amely az általuk kínált „Analitika” szolgáltatás része. Ezt a szolgáltatást annak nyomon követésére használjuk, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat. A Google az erre vonatkozó információkat harmadik felek rendelkezésére bocsáthatja, hogy törvényben előírt jogi kötelezettségeknek feleljen meg vagy a Google nevében az ilyen információkat feldolgozó harmadik felek rendelkezésére bocsáthatja. A Google által gyűjtött információk személyekkel nem azonosítható módon vannak kezelve. Az Ön IP címe nem kerül megadásra! Az információk továbbításra kerülnek az Egyesült Államokba és az Egyesült Államokban található kiszolgálókon kerülnek elmentésre. A Google jelezte, hogy megfelel a Safe Harbor alapelveknek, valamint csatlakozott az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Safe Harbor programjához, így a személyes adatok kezelésére vonatkozó EU jogszabályok szerinti megfelelő adatvédelmi szabványt teljesíti.

Az Adatkezelés időtartama

A Livuska-Design csak az értékesítéshez elengedhetetlen adatok kezelését végzi a jogszabály által előírt formában és időtartamban.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Livuska-Design jogosult a felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Livuska-design biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszünteti, úgy ezt követően a technikai adatok alapján az ő személye nem lesz beazonosítható.

Ha a Livuska-design a felhasználó által kért helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a felhasználót a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy aLivuska-Design határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatainak helyesbítéséről, a zárolásáról, a megjelöléséről és a törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést a Livuska-Design mellőzheti, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Livuska-Design külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

Az ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen harmadik felek eltérő adatvédelmi szabályzattal dolgozhatnak, azonban a Livuska-Design szerződésben köti ki, hogy az ilyen harmadik felek ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak, mint a Livuska-Design és a továbbított adatokat kifejezetten csak a Livuska-Design által jóváhagyott céloknak megfelelően dolgozzák fel.

Azokat az információkat, amelyeket ön az ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is az adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.

A Livuska-Design az ön adatait csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető webshop szolgáltatás biztosítása. A Livuska-Design az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében, telephelyein tárolja.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Livuska-Design az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználó a felhasználást megtiltsa.

A Livuska-Design jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a Livuska-Design é nem tehető felelőssé.

Amennyiben az ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, úgy a Livuska-Design jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Livuska-Design ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Amennyiben a Livuska-Design a http://www.livuska.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

A Livuska-Design adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Biztonság és bizalmasság

A Livuska-Design kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Ennek érdekében a Livuska-Design olyan adat hálózatokat használ, amelyek védelmét, többek között, szabvány tűzfal és jelszó védelem biztosítja. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek dolgozni kell ezekkel az adatokkal, akik az ilyen adatkezeléshez megfelelő képzettséggel rendelkeznek, és betartják a bizalmasságra vonatkozó szigorú szabályokat.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Livuska-Design fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Livuska-Design által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Livuska-Design az ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést a Livuska-Design csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre a Livuska-Design a kézhezvételtől számított legrövidebb időn- legfeljebb azonban 30 napon- belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A Livuska-Design –al szemben felmerülő vitás ügyeket minden esetben békés úton igyekszünk rendezni az irányadó panaszkezelési elvek szerint. Amennyiben a vitás ügy békés úton nem rendezhető, úgy a jogviták rendezésére mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben a magyar jog az irányadó.

Kifogás esetén az ügyfél jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet az alábbi hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: www.naih.hu